COULD IT BE BETTER?

Med denna bild som bakgrund försöker jag påminna mig om att detta bara är några sekunder i resten av livet.